Barre Move

 

Vad är Barre Move?

Helena på utbildning i Stockholm förÅsaoch Maria.