Uppvisning i Lindhult Östansjö  

12 Juni 2010

 

 

 

Träning inför uppvisningen;

 

     

 

      

 

Filmklipp: